اخبار

گردهمایی دانشجویان ورودی جدید

گردهمایی دانشجویان ورودی جدید

گردهمایی دانشجویان ورودی جدید در روز دوشنبه مورخ یکم آبانماه ساعت ۹ صبح در سالن فردوسی واقع در طبقه اول دانشکده علوم پایه برگزار می شود.

ادامه مطلب