صورتجلسه ۷۱ مورخ ۹۵/۰۴/۲۸

صورتجلسه هفتادو یکمین شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه

روز و تاریخ تشکیل جلسه : دوشنبه ۹۵/۴/۲۸   

 

حاضرین در جلسه :

- جناب آقای استاد علی منصوری              رئیس محترم دانشکده

- جناب آقای دکتر عباس مختاری              مدیر محترم گروه فیزیک 

- جناب آقای دکتر حمیدرضا مهاجرانی       مدیر محترم تحصیلات تکمیلی گروه زیست شناسی 

 - جناب آقای دکتر ابوالفضل سعیدی فر     مدیر محترم گروه ریاضی و آمار

- جناب آقای دکتر مجید رمضانی               مدیر محترم گروه شیمی    

- جناب آقای دکتر شجاعی سعدی            مدیر محترم گروه زیست شناسی

- جناب آقای مهندس رضا خداقلی            مسئول محترم انجمن های علمی دانشگاه

- جناب آقای حامد مهاجرانی                    رئیس محترم اداره آموزشی،پژوهش و فناوری دانشکده

 

  • طرح پژوهشی ذیل از انجمن ها در شورای پژوهشی دانشکده تصویب گردید:

ردیف

انجمن

شرح برنامه

اساتید

1

زیست

طرح پژوهشی با عنوان اثر پروبیوتیک بومی ایران بر روند کیندکیندلینگ و مرحله اکتساب یادگیری احترازی غیر فعال در مدل تشنج ناشی از PTZ در موش صحرایی نر نژاد ویستا

آقای دکتر حمیدرضا مهاجرانی

 

پروپوزال‌ تأیید شده رشته شیمی شیمی فیزیک و کاربردی و تجزیه

مقطع دکتری در شورای پژوهشی مورخ 28/04/95

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته و گرایش

موضوع پایان‌نامه /رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

فاطمه دیالمه پور

دکتری شیمی فیزیک

مدل سازی خواص فیزیکی شیمیایی و ترمودینامیکی ترکیبات هیدروکربنی آروماتیک با استفاده از شاخص های توپولوژیکی و بررسی ارتباط کمی ساختار خاصیت و ساختار فعالیت

دکتر فاطمه شفیعی

1-دکتر معصومه عبدلی

2-دکترابوالفضل سعیدی فر

 

تأیید

2

فاطمه قائم دوست 

دکتری شیمی فیزیک

مدل سازی خواص فیزیکی شیمیایی و ترمودینامیکی ترکیبات هیدروکربنی اشباع نشده با استفاده از شاخص های توپولوژیکی و بررسی ارتباط کمی ساختار خاصیت و ساختار فعالیت

دکتر فاطمه شفیعی

1-دکتر معصومه عبدلی

2-دکترابوالفضل سعیدی فر

 

تأیید

3

ذبیح الله صفایی

دکتری شیمی فیزیک

مطالعه نظری مکانیسم و سینتیک واکنشهای فاز گازی رادیکالNO3 با نفتالین با استفاده از نظریه تابعی چگالی

1- دکتر احسان زاهدی

2- دکتر فاطمه شفیعی

دکتر ابوالفضل شیرودی

 

تأیید

4

نسیم عبدلی

دکتری شیمی کاربردی

بررسی ساخت غشاهای نانوکامپوزیتی بر پایه پلی اتر سولفون / پلی وینیلیدن فلوراید جهت حذف مس،  سرب، کادمیوم و روی از پساب سنتزی توسط فیلتراسیون

دکتر اعظم مرجانی

دکتر مریم ادیمی

 

تأیید

5

پریا مهرانی 

دکتری شیمی کاربردی

تهیه چهارچوبهای آلی فلزی اصلاح شده توسط نانو ذرات اکسید روی به منظور حذف یون سیانید (CN-) از نمونه های آبی

دکتر ناهید قاسمی

دکتر مجید رمضانی

تأیید

6

میترا توحیدی 

دکتری شیمی تجزیه

اندازه گیری داروی ریلوزوال و سینا کلست هیدروکلراید در نمونه با ماتریکس پیچیده با استفاده از روش میکرو استخراج مایع -مایع بکمک همزن مغناطیسی و میکروقیف کوپل شده با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا

دکتر مجید رمضانی

دکتر علی مهرآمیزی

 

تأیید

 

 

 

 

 

پروپوزال‌های تأیید شده رشته شیمی شیمی فیزیک و تجزیه

مقطع کارشناسی ارشد در شورای پژوهشی مورخ28/04/94

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته و گرایش

موضوع پایان‌نامه /رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

پریسا بارانی بیرانوند

شیمی فیزیک

بررسی و حذف ترکیبات گوگرد دار از نفت به روش استخراج وجذب فرآیند کاتالیتی

 

دکتر هادی شفیعی

دکتر داوود سودبر

تأیید

2

بیژن بیژنی

شیمی فیزیک

بررسی ارتباط شاخص های توپولوژیکی با برخی خواص فیزیک شیمیایی مشتقات الکیل بنزن و مطالعه کمی ساختار – خاصیت (QSPR)

 

دکتر فاطمه شفیعی 

دکتر عصمت محمدی نسب

تأیید

3

مسعود پیراسته

شیمی تجزیه

سنتز نانو ذرات مگهمیت و کاربرد آن در حذف رنگ  بربلیانت گرین از محلول های آبی با استفاده از طراحی آزمایش

 

دکتر طاهره مومنی اصفهانی 

دکتر الهام عسگری

تأیید

 

 

پروپوزال‌ تأیید شده رشته ریاضی کاربردی

مقطع کارشناسی ارشد در شورای پژوهشی مورخ 28/04/95

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته و گرایش

موضوع پایان‌نامه /رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

       رضوان شریعتی

ریاضی کاربردی

حل دستگاه معادلات خطی فازی توسط مرتب سازی اعداد فازی

    دکتر بابک اسدی 

دکتر مجید علوی

تأیید