صورتجلسه ۷۳ مورخ ۹۵/۰۸/۱۷

صورتجلسه هفتاد و سومین شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه

روز و تاریخ تشکیل جلسه : دوشنبه ۹۵/۸/۱۷

 

حاضرین در جلسه :

- جناب آقای استاد علی منصوری              رئیس محترم دانشکده

- جناب آقای دکتر عباس مختاری              مدیر محترم گروه فیزیک 

- جناب آقای دکتر حمیدرضا مهاجرانی       مدیر محترم تحصیلات تکمیلی گروه زیست شناسی 

 - جناب آقای دکتر ابوالفضل سعیدی فر     مدیر محترم گروه ریاضی و آمار

- جناب آقای دکتر مجید رمضانی               مدیر محترم گروه شیمی    

- جناب آقای دکتر شجاعی سعدی            مدیر محترم گروه زیست شناسی

- جناب آقای مهندس رضا خداقلی            مسئول محترم انجمن های علمی دانشگاه

- جناب آقای حامد مهاجرانی                    رئیس محترم اداره آموزشی،پژوهش و فناوری دانشکده

 

  • طرحهای پژوهشی ذیل از انجمن ها در شورای پژوهشی دانشکده تصویب گردید:

 

ردیف

انجمن

شرح برنامه

اساتید

1

زیست

 اثر پروبیوتیک بومی ایران بر مرحله اکتساب یادگیری احترازی غیرفعال وبیان ژنی مرتبط باآن درمدل آلزایمر ناشی از اسکوپولامین در موش صحرایی نر نژاد ویستار

دکتر امیر غفار جباری

2

زیست

اثر پروبیوتیک بومی ایران بر مرحله اکتساب یادگیری احترازی غیرفعال وبیان ژن های مربوط به آمیلوییدبتا درمدل آلزایمر ناشی از اسکوپولامین در موش صحرایی نر نژاد ویستار

دکتر ندا اکبری

3

زیست

اثر پروبیوتیک بومی ایران بر بیان ژن های مربوط به انقباض ماهیچه درمدل ورزش حاد در موش صحرایی نر نژاد ویستار

دکتر پروانه جعفری

4

زیست

اثر پروبیوتیک بومی ایران بریادگیری فضایی و بیان ژن های مربوط به آن درمدل آلزایمرناشی ازاسکوپولامین در موش صحرایی نر نژاد ویستار

دکتر حمیدرضا مهاجرانی

5

زیست

اثر پروبیوتیک بومی ایران بر بیان ژن های مرتبط باآبشارداخل سلولی درمدل ورزش حاد در موش صحرایی نر نژاد ویستار

دکتر حمیدرضا مهاجرانی

 

6

زیست

اثر پروبیوتیک بومی ایران بر بیان ژن های مربوط به تولیدانرژی درمدل ورزش حاد در موش صحرایی نر نژاد ویستار

سعید طهماسبی

 

7

زیست

اثر پروبیوتیک بومی ایران بریادگیری فضایی و بیان ژن c-fosدرمدل آلزایمرناشی ازاسکوپولامین در موش صحرایی نر نژاد ویستار

دکتر حمیدرضا مهاجرانی

 

8

زیست

اثر پروبیوتیک بومی ایران بر روندکیندلینگ و مرحله اکتساب یادگیری احترازی غیرفعال در مدل تشنج ناشی از PTZ در موش صحرایی نر نژاد ویستار

سعید طهماسبی

 

 
  •  درخواست خانم دکتر سرور رمضانپور جهت صدور کد شناسایی راهنمایی و مشاور، بررسی و مورد موافقت گردید.

 

پروپوزال‌ تأیید شده رشته شیمی تجزیه

مقطع دکتری در شورای پژوهشی مورخ 17/08/95

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته و گرایش

موضوع پایان‌نامه /رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

فهیمه شجرات

دکتری شیمی تجزیه

1-طراحی روش استخراج فاز جامد به کمک پلی دوپامین اصلاح شده  بر روی کروموسرب p به عنوان یک روش جدید آماده سازی ترکیبات فتالات استری و تعیین غلظت آن با استفاده از دستگاه GC-MS

2- طراحی روش استخراج فاز جامد به کمک پلی دوپامین بستر شده بر روی کروموسرب p به عنوان یک روش جدید     آماده سازی نمونه جهت اندازه گیری فلزات Pb,Cu,Co,Zn

1-دکتر محمد علیمرادی

2-دکتر کمال غانمی

 

دکتر مجید رمضانی

 

تأیید

2

مریم کاظمی

دکتری شیمی تجزیه

 1- عاملدار کردن نانولوله های کربنی چند دیواره کربوکسیله شده جهت افزایش خاصیت آنتی باکتریالی و ارزیابی حلالیت آنها

2- مقایسه­ی روش­های مختلف استخراج در تعیین مواد فرار موجود در گونه ای از گیاهان معطر و دارویی با کمک کروماتوگرافی گازی توام با طیف سنجی جرمی (GC/MS)

 

 

دکتر علی نیازی

 

 

 

دکتر مجید رمضانی

 

تأیید

3

معصومه آقائی

دکتری شیمی تجزیه

اندازه گیری همزمان داروهای قلبی عروقی و ضد پرفشاری خون در نمونه های بیولوژیکی با استفاده از روش های کمومتریکس و یکی از روش های مختلف دستگاهی از جمله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا مجهز به دتکتور ارایه دایود، اسپکتروفلوریمتری و اسپکتروفتومتری و مطالعه QSAR ترکیبات آنتی توبولین با استفاده از روش های پردازش تصویر و کموتریکس

1-دکتر علی نیازی

2-دکتر علی یگانه فعال

 

دکتر جهانبخش قاسمی

 

تأیید

 

پروپوزال‌ تأیید شده رشته شیمی گرایش کاربردی

مقطع کارشناسی ارشد در شورای پژوهشی مورخ 17/08/95

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته و گرایش

موضوع پایان‌نامه /رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

     منوچهر رضایی

شیمی  - کاربردی

لایه نشانی سولفید سرب به روش شیمیایی و بررسی خواص شیمیایی و فیزیک

 

دکتر اعظم مرجانی

دکتر حسن

فتحی نژاد جیرنده ای

تأیید

 

پروپوزال‌ تأیید شده رشته ریاضی- گرایش آموزش ریاضی

مقطع کارشناسی ارشد در شورای پژوهشی مورخ 17/08/95

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته و گرایش

موضوع پایان‌نامه /رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

سید حمزه سجادی

آموزش ریاضی

بررسی تحلیل محتوای کتاب جدید التالیف ریاضی پایه دهم رشته ریاضی و تجربی از دیدگاه دبیران شهر اراک

 

دکتر رضا حیدری قزلجه

دکتر مجید حق وردی

تأیید

2

عباس رجایی

آموزش ریاضی

بررسی تحلیل محتوای کتاب جدید التالیف هندسه پایه دهم از دیدگاه دبیران شهر اراک

 

دکتر مجید حق وردی

دکتر رضا حیدری قزلجه

تأیید

3

افشین ذوالفقاری

آموزش ریاضی

نقش فضای مثال در یادگیری مفاهیم ریاضی

دکتر مجید حق وردی

دکتر رضا حیدری قزلجه

تأیید