معرفی آزمایشگاه شیمی

مجموعه آزمایشگاههای شیمی با فضایی به مساحت تقریبی 500متر مربع درسه بخش آموزشی وتحقیقاتی و سرویس دهی و خدمات  در ساختمان دکترقریب در مجتمع قائم مقام دانشگاه  واقع شده است.

الف : در بخش آموزشی کلیه دروس آزمایشگاهی شیمی مربوط به رشته های کارشناسی شیمی میکروبیولوژی ، مهندسی شیمی ، علوم پزشکی و کاردانی صنایع شیمائی مطابق با برنامه وتقویم تنظیمی ارائه میگردد.

این بخش شامل آزمایشگاه های زیر می باشد:

1ـ آزمایشگاه شیمی کاربردی

2ـ آزمایشگاه شیمی آلی 1

3ـ آزمایشگاه شیمی آلی2  وجداسازی

4ـ آزمایشگاه شیمی تجزیه 1و2

5ـ آزمایشگاه شیمی فیزیک1 و2

6-آزمایشگاه شیمی معدنی 1و2

7ـ آزمایشگاه شیمی عمومی 1

8ـ آزمایشگاه شیمی عمومی 2

9ـ آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

10ـ کارگاه شیشه گری

ب : در بخش تحقیقاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ودکتری) شیمی جهت انجام کلیه مراحل  عملی وآزمایشگاهی پروژه ها  و پایان نامه های تحصیلی خودراتحت راهنمائی اساتید محترم حضور دارند.

این بخش نیز شامل آزمایشگاه های زیر می باشد:

1ـ آزمایشگاه تحقیقات دکتری آلی

2ـ آزمایشگاه تحقیقات دکتری تجزیه

 3ـ آزمایشگاه تحقیقات ارشد تجزیه

 4ـ آزمایشگاه تحقیقات دکتری و ارشد شیمی فیزیک

5- آزمایشگاه تحقیقات ارشد کاربردی

6-آزمایشگاه تحقیقات ارشد آلی

7-آزمایشگاه تحقیقات ارشد ودکتری  تجزیه

8- آزمایشگاه تحقیقات دکتری کاربردی