معرفی آزمایشگاه زیست شناسی

آزمایشگاه های زیست شناسی در طبقه همکف مجتمع آزمایشگاهی رازی شهرک دانشگاهی امیرکبیر واقـع شده است . این آزمایشگاه ها مشتمل بر دو بخش میباشد .

الف) آزمایشگاه های تحصیلات تکمیلی زیست شناسی که از چهار فضای اصلی (آزمایشگاه تحقیقاتی) تشکیل شده است:

1-  آزمایشگاه بیوانفورماتیک

2-  آزمایشگاه سلولی و مولکولی

3-  آزمایشگاه فیزیولوژی

4-  آزمایشگاه میکروبیولوژی

این آزمایشگاهها در راستای خدمت رسانی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همچنین تحقیقات تخصصی از جمله در زمینه علوم اعصاب (Neuroscience) تجهیز شده اند .

ب) آزمایشگاههای آموزشی که عمدتا جهت تامین فضای آموزشی برای دانشجویان دوره کارشناسی زیست شناسی و سایر رشته ها سازماندهی شده اند . از جمله زمینه هــــای تخصصی آموزشی میکروبیولوژی، زیست شناســـی گیاهی،  زیست شناسی جانوری ، بیوشیمــــی ، سلولی و مولکولی ، بیوتکنولــــوژی، ژنتیک و قارچ شناسی.